لیست محصولاتانجام پروژه های نمونه با کمترین هزینه افتخار ماست

مبنای هزینه ها

نوع سفارش معیار ها
طراحی مدار بر مبنای پیچیدگی و موارد خواسته شده
برد چاپی بر مبنای پیچیدگی و موارد خواسته شده
مشاوره فنی بر مبنای زمان و موضوع
قیمت ها بر اساس توافق طرفین حاصل می گردد لذا ارایه کارشناسی پروژه الزامی است
آماده همکاری در تمامی زمینه های برق و الکترونیک

نمایش دادن همه 4 نتیجه